Algemene voorwaarden

Het veiligheidsbeleid van Ajax en de Amsterdam ArenA is erop gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van Ajax of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Hiertoe wisselen Ajax, de gemeente Amsterdam en de politie informatie uit.
Indien je een (Seizoen-)ClubCard of een wedstrijdkaartje aanschaft, geef je bij de koop automatisch een akkoord van de KNVB Standaardvoorwaarden (zie link onder).

Verkoop en/of afgifte van een (seizoen)kaart geschiedt onder de door KNVB bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 gedeponeerde voorwaarden. Lees via onderstaande link de standaardvoorwaarden van de KNVB.

Bij het betreden van de Amsterdam ArenA geldt tevens dat je je dient te houden aan de Huisregels Amsterdam ArenA. Deze vind je eveneens via de link hieronder.

Indien je in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden, kun je uit het stadion worden verwijderd en / of bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

In geval van een door Ajax of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming/blokkering van uw Seizoen- of Club Card, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verbandhoudend met de aanschaf van de Seizoen- en/of Club Card en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Met ingang van 1 september a.s. zullen gewijzigde KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing zijn. De wijziging ziet enkel op artikel 4.2 van de KNVB Standaardvoorwaarden. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle (Seizoen) Club Cards en overige toegangsbewijzen in het betaalde voetbal en in te zien dan wel te downloaden via de link en/of de rechtbank te Utrecht (onder het nummer 181/2002).

Klik hier om naar de Huisregels van de Amsterdam ArenA en Standaardvoorwaarden van de KNVB te gaan.